شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ --- سبحانک يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب --- امشب رحمت دوست جاريت اگر دلتان لرزيد بغضتان ترکيد کسي اينجا محتاج دعاست اگر يادتان بود باران گرفت دعايي به حال من بيابان کنيد ... التماس دعا
ساعت ویکتوریا
لاله هاي ملكوت
0 امتیاز
0 برگزیده
176 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top